Інвесторам

Міжнародні і Регіональні Інформаційно-Маркетингові Центри «Взаємодія»

Ви можете купити пайові сертифікати МіР ІМЦ номіналом 100 (Сто) доларів США за один сертифікат.

Кількість сертифікатів обмежена і становить 50 000 (п'ятдесят тисяч).

Таким чином, один сертифікат становить 0,002 (Дві тисячні) % у загальному капіталі проекту станом на початок 2022 року.

Капіталізація проекту за різними міжнародними оцінками становить 5 000 000 (п'ять мільйонів) доларів США.

Капіталізація
У зв'язку з тим, що платформа МіР ІМЦ регулярно розвивається і доповнюється новими сервісами, відбувається її природна капіталізація.
Іншими словами, ринкова вартість проекту МіР ІМЦ постійно зростає.

Наприклад, поточна вартість проекту 5 000 000 (п'ять мільйонів) доларів США, а через певний час вона становитиме 20 000 000 (двадцять мільйонів) доларів США.
Отже, номінальна вартість одного сертифіката, яка становить 100 (Сто) доларів США збільшиться в 4 (Чотири) рази, і дорівнюватиме 400 (Чотириста) доларів США.

Окупність та прибутковість
Наприклад. якщо прибуток проекту за один рік складе 100 000 (сто тисяч) доларів США, то виплата на один сертифікат складе:
100 000 Х 0,002 = 200 (Двісті) доларів США за рік.
Відповідно, при збільшенні річного прибутку від проекту виплати на один сертифікат збільшуватиметься пропорційно.

Прибутковість
Джерелами доходів проекту МіР ІМЦ є:
1. Платежі учасників системи за розміщення рекламних оголошень на сайті МіР ІМЦ.
2. Агентська винагорода системи за товари та послуги реалізовані через сайт МіР ІМЦ.
3. Надання користувачам доступу до їх локальних систем МіР ІМЦ у різних конфігураціях.
3. Внески регіональних представництв за ліцензії: національні; регіональні; місцеві.
4. Відрахування регіональних представництв від доходів отриманих на місцевому рівні.

Більш детальну інформацію про інвестиції в проект МіР ІМЦ можна отримати зв'язавшись з центральним офісом.

Розробка та підтримка IJI IT GROUP. © з 2011